Βασικοί σταθμοί της ψυχοκινητικής εξέλιξης – Ομιλία

8 εβδομάδων
Προφέρει φωνήεντα

12 εβδομάδων
Βγάζει κραυγούλες ευχαρίστησης
Αντιδρά όταν του μιλάνε

16 εβδομάδων
Γελάει δυνατά

20 εβδομάδων
Ψελλίζει – Αγκού

7 μηνών
Συλλαβές μπα – ντα – κα

8 μηνών
Συνδυάζει συλλαβές, νταντά – μπαμπά

12 μηνών
Μία λέξη με νόημα
Μιμείται ήχους

1 έτους
Λέει 2 ή 3 λέξεις με νόημα

15 μηνών
Μιλάει με δικές του “λέξεις”

21-24 μηνών
Λέει 2 ή 3 λέξεις μαζί
Χρησιμοποιεί το “εγώ”

2-3 χρονών
Ψευδίζει, μερικά παιδιά τραυλίζουν

3 χρονών
Κανονική ομιλία

Διαβάστε επίσης