Βασικοί σταθμοί της ψυχοκινητικής εξέλιξης – Χειρισμοί

Νεογέννητο
Αντανακλαστικό δραγμού τους πρώτους: 2 – 3 μήνες

4 εβδομάδων
Τα χέρια είναι κυρίως κλειστά

8 εβδομάδων
Τα χέρια είναι συχνά ανοιχτά, μόνο ελαφρό αντανακλαστικό δραγμού

12 εβδομάδων
Καταργείται το αντανακλαστικό δραγμού
Παίζει με την κουδουνίστρα όταν του τοποθετηθεί στο χέρι
Μοιάζει σα να θέλει να πιάσει ένα αντικείμενο

16 εβδομάδων (4 μηνών)
Πάνω στο παχνίδι τα χέρια του συμπλέκονται
Τραβάει ένα ρούχο του πάνω από το κεφάλι
Απλώνει, το χέρι του περισσότερο από ότι πρέπει όταν θέλει να φτάσει κάτι

20 εβδομάδων (5 μηνών)
Εκούσια σύλληψη αντικειμένου. Βάζει αντικείμενα στο στόμα
Αταξία – Ασυνέργεια – Δυσμετρία
Χρησιμοποιεί και τα 2 χέρια όταν θέλει να προσεγγίσει αντικείμενα

6 μηνών
Πιάνει με την παλάμη

7 μηνών
Μεταφέρει αντικείμενα από το ένα χέρι στο άλλο
Χρησιμοποιεί το ένα χέρι
Τρώει μόνο του μπισκότο
Χτυπά με τις παλάμες το τραπέζι

9-10 μηνών
Πιάνει με ένα δάκτυλο και τον αντίχειρα

10 μηνών
Χρησιμοπουεί τον δείκτη

11 μηνών
Τοποθετεί ένα αντικείμενο μετά το άλλο σε καλάθι

1 έτους
Σταματάει να φέρνει αντικείμενα στο στόμα

12-15 μηνών
(Casting) Πετάει κάτω ότι αντικείμενο κρατάει

15 μηνών
Κάνει πύργο με 2 κύβους – 2 κύβοι σ’ένα χέρι

16 μηνών
Κάνει πύργο με 3 κύβους

2 χρονών
Κάνει πύργο από 6-7 κύβους
Ξεβιδώνει
Βάζει τα παπούτσια, κάλτσες κλπ.

2 1/2 χρονών
Κρατάει το μολύβι στο χέρι αντί στην γροθιά Αρχίζει να ζωγραφίζει

3 χρονών
Κάνει πύργο με 9-10 κύβους
Ντύνεται και ξεντύνεται
Κουμπώνεται εκτός από την πλάτη
Αντιγράφει το Ο

Διαβάστε επίσης