Η μόλυνση αυξάνει τους παιδικούς καρκίνους

Η μόλυνση αυξάνει τους παιδικούς καρκίνουςΠεριβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη συχνότητα εμφάνισης μορφών καρκίνου σε παιδιά, όπως η λευχαιμία και ο καρκίνος του εγκεφάλου, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Cancer Research Campaign της Μ. Βρετανίας. Επιπλέον, έρευνα της διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία, στην οποία συμμετείχαν έξι επιδημιολόγοι από τρία ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας και της Σουηδίας, ενοχοποιεί την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την εμφάνιση ανάλογων περιστατικών.

Για τη βρετανική έρευνα από το Cancer Research Campaign, οι επιστήμονες εξέτασαν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνων σε παιδιά από το 1954 μέχρι και το 1998.

Μέχρι στιγμής έχουν διερευνηθεί 4.306 περιστατικά παιδικού καρκίνου από περιοχές της βορειοδυτικής Βρετανίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σταθερή αύξηση στις πιο κοινές μορφές παιδικού καρκίνου, όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και ο καρκίνος του εγκεφάλου κατά τελευταία 45 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου είναι 36% υψηλότερη σε σχέση με το 1950, ενώ η συχνότητα εμφάνισης οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο.

Αν και οι Βρετανοί επιστήμονες δε γνωρίζουν τα ακριβή αίτια αυτής της αύξησης, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η χημική ρύπανση, παράγοντες του τρόπου ζωής αλλά και μολύνσεις είναι πολύ πιθανά αίτια.

Για τη διεθνή έρευνα για την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρατεταμένη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τους πυλώνες υψηλής τάσης, διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας στα παιδιά.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δε βρήκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αυξάνει τα προβλήματα αναπαραγωγής, τις καρδιοπάθειες και τους καρκίνους στους ενήλικες.

Σε τριετή ανασκόπηση που έγινε στα αποτελέσματα ερευνών για τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ερευνας για τον Καρκίνο της Μ. Βρετανίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει χρόνια ασθένεια που να σχετίζεται με την έκθεση αυτή, αλλά υπάρχουν αποδείξεις για σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο από λευχαιμία σε παιδιά τα οποία εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στη Βρετανία μόνο, περισσότερα από 23.000 σπίτια βρίσκονται σε περιοχές κοντά σε πυλώνες υψηλής τάσης. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σχεδόν όλα τα σπίτια εκτίθενται σε χαμηλή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τα ηλεκτρικά καλώδια και τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Μία από τις θεωρίες που συσχετίζει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τα προβλήματα υγείας βασίζεται στο ό,τι τα αιωρούμενα σωματίδια που αποτελούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, αποκτούν φορτίο και όταν εισπνέονται επικάθονται στους πνεύμονες.

Διαβάστε επίσης