Ιστορική απόφαση προστασίας υπαλλήλου, παθητικής καπνίστριας

Ανεξάρτητο χώρο, προκειμένου να μπορεί να εργάζεται 40χρονη υπάλληλος, η οποία είναι παθητική καπνίστρια και έχει κλονιστεί η υγεία της από τους καπνιστές συναδέλφους της, πρέπει να εξεύρει η διοίκηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), μετά από απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα, εργαζόμενη στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από το κάπνισμα των συναδέλφων της. Μάλιστα, προέβη σε αλλεπάλληλα διαβήματα τόσο προς τον προϊστάμενό της, όσο και στον εποπτεύοντα τον Οργανισμό, υπουργό Παιδείας, για αλλαγή του εργασιακού της χώρου και για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Όμως, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στο αίτημά της.

Η εργαζόμενη κατέφυγε στα δικαστήρια και επικαλούμενη τη νομοθεσία για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας (Ν. 2683/1999) και τη σχετική υπουργική απόφαση με την οποία απαγορεύεται το κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους, ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της.

Προσκόμισε στο δικαστήριο πιστοποιητικά και ιατρικές βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει ότι πάσχει από πνευμονοπάθεια, αλλεργικό άσθμα, μόνιμους πονοκεφάλους, απώλεια των αισθήσεων, βήχα, ρινόρροια, δακρύρροια κτλ.

Υποστηρίζει, επίσης, η εργαζόμενη ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία με αποτέλεσμα να προκληθεί στην ίδια βίαια βλάβη στην υγεία της.

Ακόμα, η εργαζόμενη διεκδικεί δικαστικά από το δημόσιο αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δρχ, καθώς η υπηρεσία της δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να την προστατεύσει, παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματά της.

Διαβάστε επίσης