Σύντομα σε ισχύ τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ). Τι είναι, πώς θα επηρεάσουν όσους παίρνουν φάρμακα.

Τα Θεραπευτικά Πρωτοκόλλα Συνταγογράφησης είναι κατευθυντήριες οδηγίες για την χορήγηση φαρμάκων. Οι οδηγίες αυτές συντάσσονται με βάση τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και βέβαια με κριτήριο το κόστος του φαρμάκου. Για να χορηγηθεί ένα φάρμακο θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν σύμφωνα με όσα ορίζει το Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που παρεκκλίνουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την επιλογή τους αυτή.

Σε ελεύθερη απόδοση αποτελούν λύσεις “πακέτα” με βάση τις οποίες θα χορηγείται ένα φάρμακο. Τα ΘΠΣ εφαρμόζονται διεθνώς (η Ελλάδα έχει ήδη “καθυστερήσει”) και οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής τους είναι:

  • η μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης
  • η προτυποποίηση της χορήγησης φαρμάκων με βάση διεθνώς αποδεκτά κριτήρια.

Μερικά Θεραπευτικά Πρωτοκόλλα Συνταγογράφησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και συγκεκριμένα εδώ.

Σύμφωνα σε σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας της 29ης Ιουλίου 2013

Σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με την Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, κ. Μαρία Σκουρολιάκου, τέθηκαν αρκετά ζητήματα όπως η ανάπτυξη και εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης. Η αντιπρόεδρος του ΕΟΦ ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για την πορεία του έργου, με την επισήμανση ότι ήδη έχουν παραδοθεί στην ΗΔΙΚΑ τα πρώτα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης, προκειμένου να ενσωματωθούν άμεσα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πρόθεση του ΕΟΦ, με την συνεργασία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, των Ομάδων Εργασίας του ΕΟΦ και των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών, είναι να παραδοθούν και να τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης τουλάχιστον πέντε θεραπευτικών κατηγοριών. Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης, ως οδηγίες ορθής συνταγογράφησης και βέλτιστης κλινικής πρακτικής, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για τις θεραπευτικές αποφάσεις των ιατρών, καθώς επίσης και εργαλείο ελέγχου της ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων, με συνακόλουθο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, προς όφελος του ασθενή.

Τα ΘΠΣ έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται εδώ και δύο χρόνια και πλέον, όπως μπορείτε να δείτε σε σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Μαρία Σκουρολιάκου σε σχετική παρουσίαση αναφέρει για τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ) -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Ως ΘΠΣ θεσπίστηκαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης που εκπονήθηκαν για διάφορες νόσους με στόχο την ανάδειξη και χρήση των πλέον ενδεδειγμένων θεραπευτικών αγωγών. Υπό την αιγίδα του ΕΟΦ οργανώθηκαν τριμελείς επιτροπές που εργάσθηκαν στην εκπόνηση θεραπευτικών σχημάτων τα οποία στηρίζονται στον εξορθολογισμότων εφαρμοζόμενων θεραπευτικών αγωγών προκειμένου να επιτυγχάνεται από επιστημονικής σκοπιάς το καλύτερο αποτέλεσμα, με τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την σχέση κόστους/οφέλους.

Αναλυτικά η παρουσίαση εδώ.

Διαβάστε επίσης