Φως στο μηχανισμό με τον οποίο τα μικρόβια μολύνουν τα κύτταρα

Σημαντικά στοιχεία για τον μηχανισμό με τον οποίο τα μικρόβια μολύνουν τα κύτταρα κατόρθωσαν να βρουν επιστήμονες της Ιατρικής σχολής του Γέιλ, οι οποίοι ερευνούν τον τρόπο δράσης της σαλμονέλας. Πολλά βακτήρια διαθέτουν ένα μηχανισμό που έχει τη μορφή σύριγγας, χάρη στον οποίο μπορούν και προωθούν διάφορες πρωτεΐνες μέσα στα κύτταρα του οργανισμού, επηρεάζοντας έτσι την λειτουργία τους.

Πολλά βακτήρια διαθέτουν ένα μηχανισμό που έχει τη μορφή σύριγγας, χάρη στον οποίο μπορούν και προωθούν διάφορες πρωτεΐνες μέσα στα κύτταρα του οργανισμού, επηρεάζοντας έτσι την λειτουργία τους.

Ο τρόπος με τον οποίο οι πρωτεΐνες περνούσαν διαμέσου αυτής της σύριγγας ήταν μέχρι σήμερα άγνωστος. Οι ερευνητές του Γέιλ διαπίστωσαν ότι η διέλευση των πρωτεϊνών διευκολύνεται από την ύπαρξη κάποιων άλλων συνοδευτικών πρωτεϊνών, οι οποίες δρουν ως οδηγοί.

Καθώς αυτές οι πρωτεΐνες συνδέονται με τις πρωτεΐνες του μικροβίου, τροποποιούν το σχήμα τους, κάνοντας έτσι δυνατή την διέλευση τους. Το σχήμα, δηλαδή η δομή της πρωτεΐνης μέσα στο χώρο έχει αποφασιστική σημασία για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Health του Dr. Jorge E. Galan, η κατασκευή φαρμάκων που θα αποτρέπουν τη διαδικασία της σύνδεσης με τις πρωτεΐνες οδηγούς, θα παρεμποδίζει την μεταφορά των βλαπτικών ουσιών των μικροβίων μέσα στα κύτταρα του οργανισμού, αναστέλλοντας έτσι την δράση τους.

Διαβάστε επίσης