ΙΣΑ: Οχι στα απογευματινά ιατρεία. Ο κ. Πατούλης μιλά στο Care

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι τα απογευματινά ιατρεία αλλοιώνουν αφενός το δημόσιο χαρακτήρα των Νοσοκομείων αφετέρου δημιουργούν γιατρούς και ασθενείς δύο ταχυτήτων. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αντιπρόεδρο του ΙΣΑ κ. Πατούλη μας ανέφερε ότι η παγκόσμια πρωτοτυπία του συγκεκριμένου μέτρου εκτός από την πελατιοποίηση του νοσοκομειακού αρρώστου και τη μετατροπή των κρατικών νοσοκομείων σε χώρους άσκησης ιδιωτικής ιατρικής με δαπάνες και υποδομή του δημοσίου, έχει σαν αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό εναντίον των γιατρών που ασκούν την ιατρική ιδιωτικά.

Συγκεκριμένα ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην τιμολογιακή αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην ιατρική πράξη των συμβεβλημένων γιατρών με το δημόσιο και την κατώτερη αμοιβή που παίρνει ο γιατρός ασκώντας πρωτοβάθμια περίθαλψη το απόγευμα στο Νοσοκομείο.

Ενώ στο ιδιωτικό ιατρείο ο γιατρός αμοίβεται με 2.200 δρχ (καθαρά 1.600) χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα που τον βαρύνουν για την συντήρηση του ιατρείου, η αντίστοιχη ιατρική πράξη στο απογευματινό ιδιωτικό ιατρείο του Νοσοκομείου τιμολογείται με 15.000 δρχ, από τις οποίες οι 8.000 καταλήγουν στον γιατρό.

Ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι δεν αποκλείεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την πλευρά του ΙΣΑ για να βρεθεί μια λύση στην υποτιμολόγηση των ιατρικών αμοιβών των γιατρών που συνεχίζουν να έχουν σύμβαση με το Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης