Ανοίγουν σταδιακά τα απογευματινά ιατρεία

Από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι και το Μάρτιο θα αρχίσει να υλοποιείται ο νέος θεσμός των απογευματινών ιατρείων μέσα στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Συγκεκριμένα εντός του Ιανουαρίου προβλέπεται να λειτουργήσουν απογευματινά ιατρεία σε 83 Νοσοκομεία, 12 Νοσοκομεία θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο και 3 τον Μάρτιο.

Μία αλλαγή σε σχέση με το αρχικό σχέδιο υλοποίησης αφορά τους πανεπιστημιακούς ιατρούς οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν απογευματινό ιατρείο εκτός νοσοκομείου στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του εντός νοσοκομείου.

Οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν άμεσα μόνο την αμοιβή για την επίσκεψη στο απογευματινό ιατρείο. Ολες οι υπόλοιπες πράξεις -εργαστηριακές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις κ.α.- θα καλύπτονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι τιμές που έχουν καθοριστεί είναι 90 ευρώ για τους καθηγητές, μέχρι 25 ευρώ για τις κατώτερες βαθμίδες.

Διαβάστε επίσης