Γονίδιο υπεύθυνο για το 10% των περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότητας

Την πιθανότητα η ύπαρξη της παραλλαγής ενός γονιδίου με την ονομασία POLG να ευθύνεται για το 10% τουλάχιστον των περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότας, εξετάζουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tampere στην Φιλανδία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας, η παραλλαγή αυτή του POLG που ανευρίσκεται στο 2% του γενικού πληθυσμού επιδρά στη λειτουργία των μιτοχονδρίων των σπερματοζωαρίων. Τα μιτοχόνδρια αποτελούν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας των κυττάρων.

Η ελαττωματική λειτουργία τους έχει σαν αποτέλεσμα τα σπερματοζωάρια να μην έχουν τη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να φτάσουν στο ωάριο και να το γονιμοποιήσουν. Η έλλειψη αυτή της ενέργειας έχει σαν αποτέλεσμα επίσης να παρατηρούνται και μορφολογικές ανωμαλίες. Η ύπαρξη της ίδιας μορφής του γονιδίου στις γυναίκες δεν φαίνεται προς το παρών να έχει κάποια επίδραση στην υγεία τους.

Η έγκαιρη διάγνωση της ύπαρξης του γονιδίου, η οποία γίνεται με ένα απλό τεστ DNA, θα έχει σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με τους ερευνητές, την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο χαμένο χρόνο, αλλά και μείωση των εντάσεων που δημιουργούν τα προβλήματα αυτού του τύπου στα ζευγάρια.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ένα έως δύο ζευγάρια στα δέκα αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας και το πρόβλημα στις μισές εκ των περιπτώσεων το έχει ο άνδρας.

Διαβάστε επίσης