Διαβητική νευροπάθεια

Η νευροπάθεια του περιφερικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος αποτελούν τη συχνότερη χρόνια επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη. Η περιφερική νευροπάθεια εκδηλώνεται με διαταραχές της αισθητικότητας – μουδιάσματα, αναλγησία, παραισθησίες – και καθυστέρηση ή εξάλλειψη των αντανακλαστικών. Η αγωγή τόσο των κινητικών, όσο και των αισθητικών νεύρων είναι καθυστερημένη. Η κινητική νευροπάθεια μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να έχουμε αδυναμικές εκδηλώσεις, μυική ατροφία και σπάνια πλήρη παράλυση. Αιφνίδια οφθαλμοπληγία (παραλύσεις των μυών που κινούν τους οφθαλμούς), παράλυση του νεύρου του Bell, αμφοτερόπλευρη ατροφία των πρώτων μεσόστεων μυών του άκρου χεριού, είναι συχνές χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της περιφερικής νευροπάθειας. Η αυτόνομη νευροπάθεια χαρακτηρίζεται από ορθοστατική υπόταση, ταχυκαρδία, διάρροια/δυσκοιλιότητα, αδυναμία κένωσης της κύστης και επίμονη ανικανότητα.
Συχνές εκδηλώσεις της διαβητικής νευροπάθειας αποτελεί η εμφάνιση (νωρίς στη διαδρομή του σακχαρώδη διαβήτη) πόνου ειδικά στα κάτω άκρα, ο οποίος είναι συμμετρικός, αυτόματος και ισχυρός, όπως και η εμφάνιση μονονευρίτιδων, με παραλύσεις εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων.

Διαβάστε επίσης