Διαβητική οφθαλμοπάθεια

Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί στα μάτια τις ακόλουθες επιπλοκές :
α) Πρώιμη εμφάνιση καταρράκτη, ο οποίος μοιάζει με τον γεροντικό καταρράκτη αλλά εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία.
β) Εμφάνιση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η απλή μορφή, χαρακτηρίζεται αρχικά από την πάχυνση της μεμβράνης των αρτηριδίων του αμφιβληστροειδούς (βυθός), γεγονός που οδηγεί σε ισχαιμία (δηλαδή σε μείωση της παροχής αίματος στο μάτι). Στη συνέχεια αναπτύσσονται μικροανευρύσματα, αιμορραγίες, διιδρώματα (υγρό που βγαίνει από τις αρτηρίες λόγω αυξημένης πίεσης) και οίδημα. Ίνωση κατά τόπους στο βυθό είναι το τελικό αποτέλεσμα της απλής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Η υπερπλαστική μορφή χαρακτηρίζεται από τη νεοαγγείωση, δηλαδή το σχηματισμό νέων αγγείων πάνω στον ουλοποιημένο βυθό. Τα αγγεία αυτά είναι πολύ εύθραστα και αιμορραγούν συνεχώς. Η αποκόλληση τουν αμφιβληστροειδή είναι συχνή επιπλοκή. Η υπερπλαστική μορφή της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αποτελεί την κύρια αιτία τυφλώσεως στις ΗΠΑ.
Η θεραπεία συνίσταται στην έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος με φωτοκαυτηρίαση (laser).

Διαβάστε επίσης