Στρατηγική συνεργασία ομίλου Πουλιάδη και Apollo

Στο στρατηγικό τομέα της Υγείας ενίσχυσε την παρουσία του ο Ομιλος Πουλιάδη μέσω
της στρατηγικής συνεργασίας του με την εταιρία Apollo η οποία δραστηριοποιείται στο
χώρο των πληροφορικών συστημάτων υγείας.

Μέσω της στρατηγικής αυτής συνεργασίας ο Ομιλος Πουλιάδη διεύρυνε το φάσμα των
εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει στο χώρο της υγείας με στόχο την εντονότερη
συμμετοχή του στα έργα τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο άμεσο μέλλον αναμένεται η υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία θα ενταχθούν στο
Γ’ ΚΠΣ και στο πρόγραμμα ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία με την εταιρία Apollo , ο κ. Α. Πουλιάδης Πρόεδρος του
Ομίλου Πουλιάδη τόνισε ότι λόγω των σημαντικών αλλαγών που θα επέλθουν στον
χώρο της υγείας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, είναι αναγκαία η υιοθέτηση
σύγχρονων λύσεων στον χώρο της πληροφορικής ιατρικής και πρόσθεσε ότι: “μέσω της
εταιρίας Apollo επιδιώκουμε την ενίσχυση της παρουσίας μας στον εκσυγχρονισμό του
χώρου της υγείας”.

Η εταιρία Apollo ασχολείται με πληροφορικά συστήματα υγείας του δημόσιου & ιδιωτικού
τομέα υγείας από το 1995. Συγκεκριμένα, η εταιρία παρέχει σύγχρονες λύσεις στον χώρο της
υγείας, μέσα από την ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφορικών
συστημάτων καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές στο e-health.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ομιλος Πουλιάδη έχει ήδη σημαντική παρουσία στο χώρο της
υγείας μέσω των εταιριών Computer Solutions, η οποία αναπτύσσει εξειδικευμένες
εφαρμογές λογισμικού για το χώρο της υγείας και Panou η οποία δραστηριοποιείται στο
χώρο του ιατρικού εξοπλισμού και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης