Συνεργασία EUROMEDICA και Κλινικής Κωνσταντινίδη στην Κοζάνη

Υπογράφηκε στην Κοζάνη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της EUROMEDICA Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (θυγατρική του ομίλου EUROMEDICA κατά 90%) και της Γενικής Κλινικής Κωνσταντινίδη, η οποία προβλέπει την συγχώνευση των δύο κλινικών.

Η Κλινική Κωνσταντινίδη λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο 2.700 τμ, διαθέτει ορθοπεδικό, χειρουργικό, ουρολογικό, ωτορινολαρυγγολογικό, παθολογικό, καρδιολογικό και οφθαλμολογικό τμήματα, ανεπτυγμένα σε 100 κλίνες.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ της EUROMEDICA Δυτικής Μακεδονίας θα μετατραπεί σε αμιγή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ενώ στην Κλινική ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ θα αναπτυχθούν νέα τμήματα (Λιθοτριψία – Τεχνητός Νεφρός – Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας κλπ.).

Οι δύο κλινικές θα ανακαινιστούν άμεσα (στην Κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτατη ανακαίνιση) με στόχο την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Μακεδονία.

Ο κύκλος εργασιών της Κλινικής Κωνσταντινίδη ανήλθε στα 1,5 εκ. ευρώ το 2001, ενώ η πρόβλεψη για τον ενοποιημένο τζίρο των δύο κλινικών για το 2002 είναι 3 εκ. ευρώ.

Το επόμενο βήμα για την EUROMEDICA Δυτικής Μακεδονίας είναι η δημιουργία Πολυδύναμου Διαγνωστικού Κέντρου ή η συμμετοχή σε υπάρχοντα Διαγνωστικά Κέντρα της περιοχής.

Διαβάστε επίσης