Κοινή ελληνο-τουρκική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών

Διαδικαστικά και τεχνικά θέματα σχετικά με την ίδρυση Κοινή ελληνο-τουρκικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Joint Ellenic-Turkish Standby Disaster Reponse Unit – JETSDRU) συζήτησαν στις 11 και στις 12 Σεπτεμβρίου, ελληνική και τουρκική αντιπροσωπεία, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών συζητήθηκαν θέματα γενικότερης συνεργασίας στον τομέα των φυσικών καταστροφών μεταξύ των δύο χωρών και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου επιστημονική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν έλληνες και τούρκοι ειδικοί επιστήμονες.

Οι αντιπροσωπείες επεξεργάστηκαν σχέδιο ψηφίσματος το οποίο πρόκειται να υποβληθεί από κοινού στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών και σχέδιο πρωτοκόλλου για υπογραφή από τούς Υπουργούς Εξωτερικών, ενώ αποφάσισαν και την διεξαγωγή δύο κοινών ασκήσεων, μία στην Ελλάδα και μία στην Τουρκία, εντός του επομένου χρόνου.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Κοινής Μονάδας αποτελεί Ελληνο-τουρκική πρόταση η οποία κατατέθηκε, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στις δύο χώρες το 1999 και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε επίσης