Τεχνικές αντιμετώπισης του στρες

Απλές μεθόδοι που προάγουν την ικανότητα του ατόμου για αντιμετώπιση του στρες και αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του, η βασική διαδικασία διαχείρισης του στο πλαίσιο μιας ακολουθίας αποτελούμενης από συγκεκριμένα βήματα (πληροφόρηση, συγκεκριμενοποίηση πηγών στρες, αξιολόγηση κατάστασης κλπ.) και οι συγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγικές, θα αναπτυχθούν σε Σεμινάριο για τη διαχείριση του στρες, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιανουαρίου του 2002.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης, καθώς θα γίνει εκπαίδευση σε τεχνικές όπως επίλυση προβλήματος, νευρομυϊκή χαλάρωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συναισθημάτων κλπ.

Επίσης, θα αναλυθεί η γνωσιακή προσέγγιση στην αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων και θα παρουσιασθούν εκτενώς οι σχετικές διαδικασίες του γνωσιακού μοντέλου (π.χ., χρήση ημερολογίων, κάθετο τόξο, γνωσιακός χάρτης κ.ά.).

Στο τέλος, θα παρουσιασθεί ένα μοντέλο ενοποίησης όλων των παραπάνω στοιχείων σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ατομική ή ομαδική βάση.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν αναλυτικές σημειώσεις, καθώς και έντυπα με τις τεχνικές-στρατηγικές που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του διήμερου Σεμιναρίου. Έτσι θα έχουν στα χέρια τους ένα πλήρες πακέτο της ακολουθίας διαχείρισης του στρες.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση