Τον Ιανουάριο η συζήτηση στο ΣτΕ για τους Πανεπιστημιακούς

Στις 31 Ιανουαρίου 2002 και στην επταμελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν οι έντεκα προσφυγές των γιατρών – καθηγητών Πανεπιστημίων οι οποίοι απολύθηκαν από τα κρατικά νοσοκομεία της χώρας με πράξεις των οργάνων του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΕΣΥ).

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣτΕ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του Δ΄ Τμήματος Μιχ. Βροντάκη και την προεδρεύουσα του θερινού Τμήματος, σύμβουλο Επικρατείας κυρία Ιωάννα Μαρή, προσδιόρισαν την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων για τις 31.1.2002. Έτσι, θα ορισθεί νέος εισηγητής ή εισηγητές των υποθέσεων. Επίσης, εάν κατατεθούν και νέες προσφυγές θα συνεκδικασθούν μαζί.

Εξ΄ αφορμής της επιστολής του υπουργού Υγείας Αλ. Παπαδόπουλου προς τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Χ. Γεραρή, με την οποία ζητούσε την επίσπευση των δικασίμων, έγινε γνωστό από κύκλους προσκείμενους στην ηγεσία του ΣτΕ, ότι η επιστολή του υπουργού Υγείας προς το Γεραρή (για επίσπευση της δικασίμου των υποθέσεων), δεν αποτελεί παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, καθώς ο υπουργός θεωρείται διάδικος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Υγείας στην από 21.8.2001 επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, αναφέρει:

“Οι αιτήσεις ακυρώσεως έχουν προσδιορισθεί ενώπιον του Δ΄ Τμήματος για δικάσιμη τη 8.10.2002. Η μακροχρόνια ανοχή όμως του απαράδεκτου καθεστώτος που καταργεί ο νόμος (σ.σ.: 2889/2001) οδηγεί σε ουσιαστική κατάργηση του νόμου, αφού δημιουργεί δυσλειτουργίες στα νοσοκομεία, λόγω του διαφορετικού καθεστώτος μεταξύ των ιατρών του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών ιατρών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των πανεπιστημιακών ιατρών, οι περισσότεροι των οποίων επέλεξαν αποκλειστικά τα δημόσια νοσοκομεία, αντί των ιδιωτικών κλινικών.”

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας στην επιστολή του αναφερόμενος στους απομακρυνθέντες πανεπιστημιακούς γιατρούς, αναφέρει ότι έχουν προφανή αδυναμία “να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους στα νοσοκομεία”, καθώς “απασχολούνται ταυτόχρονα και στον ιδιωτικό τομέα”.

Τέλος ο κ. Α. Παπαδόπουλος αναφέρει στην επίμαχη επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣτΕ:
“Προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες τριβές και διαμάχες και οι συνακόλουθες δυσλειτουργίες στον ευαίσθητο χώρο των νοσοκομείων, είναι προφανής η ανάγκη επίσπευσης της διεξαγωγής της κυρίας δίκης και ο προσδιορισμός της, στο αρμόδιο Γ΄ Τμήμα, εντός του Οκτωβρίου 2001 αντί της 8.10.2002”

Διαβάστε επίσης