Κλείνει η πόρτα του Διαβαλκανικού για τους Πανεπιστημιακούς

Την ανάκληση των προσωρινών διαταγών των πανεπιστημιακών γιατρών σύμφωνα με τις οποίες μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κάνοντας έτσι δεκτή την αίτηση του Α΄Πε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για 16 πανεπιστημιακούς γιατρούς οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία της συνεργασίας τους από την ιδιωτική κλινική η οποία επικαλέστηκε τον πρόσφατο νόμο που απαγορεύει την απασχόληση πανεπιστημιακών γιατρών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στον ίδιο νόμο βασίζεται και η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που μετά από αίτηση του Α΄Πε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακάλεσε τις προσωρινές διαταγές των γιατρών κρίνοντας ότι μετά τις 2/6/2001, έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της πανεπιστημιακής και της ιδιωτικής κλινικής.

Σημειώνεται ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προσφύγει κατά του νόμου για την παράλληλη απασχόληση των γιατρών ως ανισυνταγματικού στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διαβάστε επίσης