Αποσύρεται και από την Κύπρο, το φάρμακο για τη χοληστερόλη

Αποσύρεται και από την Κύπρο, το φάρμακο Lipobay, το οποίο συνδέθηκε με 31 θανάτους στο εξωτερικό. Το φάρμακο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία cerivastatin υπάγεται στη φαρμακολογική κατηγορία των στατινών και έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας.

Στις περιπτώσεις των θανάτων, λαμβάνονταν από τους ασθενείς ταυτόχρονα με ένα άλλο φάρμακο, το Τζεμφιπροζίλ. Στην Κύπρο, ύστερα από οδηγία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας το Lipobay άρχισε να αποσύρεται από όλα τα ράφια των φαρμακείων, ιδιωτικών και κρατικών. Την οδηγία ακολούθησε απόφαση της ίδιας της παρασκευάστριας εταιρίας.

Διαβάστε επίσης