Μέτρα για τον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων

Εγκύκλιο με αντικείμενο την ετοιμότητα σε θέματα Δημόσιας Υγείας και κυρίως σε ό,τι αφορά στον έλεγχο μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων, απέστειλε προς όλους τους αρμόδιους φορείς ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας κ. Χ. Σοφιανός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιβάλλεται προσοχή σε θέματα όπως:

-Παρακολούθηση ποιότητας του πόσιμου ύδατος με ελέγχους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

– Έγκαιρη παρέμβαση και έλεγχος τυχόν συσσώρευσης κρουσμάτων τροφιμογενών και λοιπών μεταδοτικών νοσημάτων.

– Επαγρύπνηση των διευθύνσεων Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αποτελούν την πρώτη γραμμή επιδημιολογικής επιτήρησης, οι οποίες συνεργαζόμενες με τις λοιπές υποδομές υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ) πρέπει να συλλέγουν και να μεταφέρουν έγκαιρα τα επιδημιολογικά δεδομένα στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Αναφοράς Λεγιονέλλωσης Βορείου Ελλάδος, τα εργαστήρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και το Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης εκτάκτων προβλημάτων.

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν άμεσα να δηλώνουν στις διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών κρούσματα μεταδοτικών ασθενειών που έχουν διαπιστωθεί.

Τέλος, σε επιφυλακή βρίσκεται και το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης