ΚΕΠΚΑ: Προβληματικοί οι έλεγχοι τροφίμων στη χώρα μας

Τις έντονες επιφυλάξεις των μελών του, για τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος τροφίμων στη χώρα μας, εκφράζει με ανακοίνωση του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΚΑ), με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση κρούσματος σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας.

Την ανησυχία τους, οι υπεύθυνοι του ΚΕΠΚΑ, εδράζουν στο ότι, όπως υποστηρίζουν, δύο χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΦΕΤ, ο Ενιαίος αυτός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση της προέδρου του, προσπαθεί να λειτουργήσει με το 10% του απαιτούμενου προσωπικού και με αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.

Οι υπεύθυνοι του ΚΕΠΚΑ αναφέρουν, μάλιστα, σε σημερινή τους ανακοίνωση, ότι έχουν θέσει υπόψη των υπευθύνων των υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης, το πρόβλημα του ελέγχου τροφίμων στην χώρα μας και αναμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα τους.

Περιμένοντας, πάντως, τις απαντήσεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους περιορισμένης κλίμακας σε επίσημα πανεπιστημιακά εργαστήρια για προϊόντα υψηλού, όπως σημειώνουν, κινδύνου, με στόχο την ενημέρωση των μελών του Κέντρου και του κοινού.

Ενας τέτοιος έλεγχος έγινε πρόσφατα για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε 10 συνολικά δείγματα φράουλας και κερασιών, από την αγορά της Θεσσαλονίκης, στα οποία με σύγχρονες μεθόδους αναζητήθηκε η πιθανή παρουσία 60 ενεργών φυτοφαρμάκων. Από τα 10 δείγματα , τα 3 βρέθηκαν θετικά, αλλά μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Παρόλα αυτά, οι υπεύθυνοι του ΚΕΠΚΑ κάνουν δυο επισημάνσεις:

-δεδομένης της υψηλής δαπάνης τέτοιων αναλύσεων ο αριθμός των δειγμάτων που εξετάστηκε ήταν αρκετά μικρός για να βγάλει κανείς στατιστικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει (σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ) πως με μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων θα μπορούσε να βρεθούν κάποια δείγματα αντικανονικά, δηλαδή με υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια

-αν και οι τιμές φυτοφαρμάκων που μετρήθηκαν ήταν μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, αυτό δε σημαίνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ασφαλή, αφενός μεν γιατί τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων δρουν αθροιστικά και αφετέρου γιατί ο τρόπος προσδιορισμού των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων έχει αμφισβητηθεί διεθνώς και βρίσκεται υπό μελέτη για αναθεώρηση.

Διαβάστε επίσης