Τα μέτρα της Ε.Ε για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια

Ειδικά προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί από την επιτροπή των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της νόσου των τρελών αγελάδων, μετά τις προτάσεις της ειδικής επιστημονικής επιτροπής της Ε.Ε. για θέματα που σχετίζονται με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω

Προσωρινή απαγόρευση των κρεατάλευρων και οστεάλευρων στη διατροφή όλων των ζώων που εκτρέφονται.

Ολα τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών εξετάζονται για BSE προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Εάν το ζώο δεν εξετάζεται τότε καταστρέφεται.

Ολα τα υλικά υψηλού κινδύνου, απομακρύνονται και καταστρέφονται. Τα υλικά υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν τον εγκέφαλο, τα μάτια και το νωτιαίο μυελό τα οποία είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους στις ζωοτροφές. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα έντερα των βοοειδών ανεξαρτήτου ηλικίας.

Δεν μπορεί να διατεθεί στην κατανάλωση των κρατών-μελών της ΕΕ κρέας βοοειδών άνω των 30 μηνών, εάν δεν έχει εξεταστεί.

Βοοειδή άνω των 30 μηνών μπορούν να αποσυρθούν για καταστροφή με αποζημίωση των κτηνοτρόφων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Από τον περασμένο Ιανουάριο γίνονται έκτακτοι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τα παραπάνω μέτρα εφαρμόζονται και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή επιτροπή πρότεινε 3 πρόσθετα μέτρα, για να καταπολεμηθεί η νόσος, που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση της σπονδυλικής στήλης από όλα τα βοοειδή μεγαλύτερα των 12 μηνών, τη χρήση συσκευών υψηλής πίεσης για την παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών από ζωικό λίπος που προέρχεται από μηρυκαστικά ζώα και τέλος να απομακρυνθούν από την τροφική αλυσίδα μηχανικά-παρασκευασμένα κρέατα από τα οστά των μηρυκαστικών.

Διαβάστε επίσης