Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών: Τα διαγνωστικά τεστ

Η διάγνωση του πρώτου κρούσματος σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στην Ελλάδα έγινε με τη χρήση των λεγόμενων ‘γρήγορων’ τεστ τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε και προς το παρόν είναι τρία, ενώ στο στάδιο των δοκιμών βρίσκονται άλλα πέντε. Τα τεστ αυτά ανιχνεύουν την ύπαρξη της μη φυσιολογικής πρωτεΐνης prion (PrPres) στον νευρικό ιστό των βοοειδών, η οποία είναι χαρακτηριστική της νόσου.

Για τη διάγνωση του συγκεκριμένου περιστατικού στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το τεστ Platelia (CEA) της εταιρείας BSA και στην επαναληπτική δοκιμή που και αυτή βγήκε θετική το Prionic chec. Το τρίτο τεστ που χρησιμοποιείται είναι της εταιρείας Enfer Scientific Ltd.

Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών: Τα διαγνωστικά τεστ

Platelia BSE test

Με το τεστ αυτό ανιχνεύεται στον εγκέφαλο των βοοειδών η μη φυσιολογική πρωτεΐνη prion (PrPres) η οποία είναι χαρακτηριστική της νόσου και έχει το χαρακτηριστικό ότι ανθίσταται στη δράση των πρωτεασών σε αντίθεση με τη φυσιολογική prion PrPsens. Το τεστ γίνεται σε δύο στάδια. Κατ΄ αρχήν γίνεται ο επιλεκτικός καθαρισμός του δείγματος από την (PrPsens) με τη χρήση της Κ πρωτεΐνάσης και στη συνέχεια μετρώνται τα επίπεδα της (PrPres) με την ανοσολογική μέθοδο Elisa.

Prionic check

Το τεστ αυτό βασίζεται στην ανίχνευση της prion με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Καθώς τα αντισώματα αυτά ανιχνεύουν και την φυσιολογική αλλά και την παθολογική prion, με τη χρήση πρωτεασών καταστρέφεται η φυσιολογική prion, με αποτέλεσμα τα αντισώματα να προσκολλώνται στη παθολογική και τα σύμπλοκα που σχηματίζονται ανιχνεύονται με ειδικά ένζυμα.

Enfer Test System

Το τεστ της εταιρείας Enfer Scientific Ltd είναι ένα ανοσολογικό τεστ, με το οποίο ένα εργαστήριο με τέσσερα άτομα προσωπικό μπορεί σε 24 ώρες να εξετάσει έως και 1000 δείγματα.

Διαβάστε επίσης