Συμβουλευτική Επιτροπή για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια

Τη σύσταση επταμελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) υπέγραψε με απόφασή του ο υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης, σε αντικατάσταση της Εθνικής Επιτροπής (ΕΣΕΠ) του 1997. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας Επιτροπής είναι η συμμετοχή ενός μόνο μέλους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας, ενώ μετέχει για πρώτη φορά και εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ (Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι:

1) Βασίλειος Στύλας, αν. γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής του υπουργείου Γεωργίας.

2) Ορέστης Παπαδόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3) Αντώνιος Μάντης, καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4) Γ. Σαρόγλου, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Ε. Πατσούρης, αν. καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

6) Φωτεινή Σκοπούλη, καθηγήτρια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

7) Κ. Βασιλειάδου, αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων).

Εργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει όλα τα θέματα που υπάρχουν γύρω από τη νόσο των τρελών αγελάδων, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να προτείνει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Διαβάστε επίσης