Στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια

Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης από το 1987 έως το 2000, παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει:
1. Ότι η ασθένεια αυτή των βοοειδών έπληξε κατά 99% το ζωικό πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου.
2. Ότι η χειρότερη χρονιά υπήρξε το έτος 1992, οπότε παρατηρήθηκαν 37.077 άρρωστα βοοειδή.
3. Ότι το έτος 2000 τα περίπου 1.650 κρούσματα επανέφεραν τα ποσοστά στο ίδιο επίπεδο των ετών 1987/88.
4. Ότι το 2000 και πάλι από τα 1.650 κρούσματα, τα 1.168 συνέβησαν στο Ην. Βασίλειο.

Όπως είναι γνωστό στη χώρα μας:
(α) Απαγορεύτηκε από το 1996 η χορήγηση κρεατάλευρων κλπ. σε όλα τα μηρυκαστικά και από την 1η Ιανουαρίου φέτος σε όλα τα ζώα. (β) Μέχρι το 2000 είχε απαγορευθεί η εισαγωγή βοδινού βρετανικού κρέατος, η οποία και επετράπη από τις χώρες της Ε.Ε. με συγκεκριμένους όρους.
(γ) Αρχισε η εφαρμογή συστήματος μέτρων, βάσει των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας.

Οπως τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτης, ‘παρ’ ότι ο κίνδυνος της ασθένειας αυτής παραμένει ανοιχτός για όλους, αφού στην ενιαία και χωρίς σύνορα αγορά μόνο χάρις στα αυστηρά μέτρα μπορεί κανείς να προφυλαχθεί, οφείλω να συμπεράνω από τα πιο πάνω στοιχεία των υπηρεσιών της Ε.Ε. και του ΟΗΕ, ότι η ασθένεια περιορίζεται σημαντικά και ευελπιστώ ότι με τα πρόσθετα μέτρα του Δεκεμβρίου θα εκριζωθεί τελείως. Ακλόνητος στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η χώρα μας να παραμείνει ‘καθαρή από BSE’. Σ’ αυτό συμβάλλει ο παραδοσιακός τρόπος ανάπτυξης της ελληνικής κτηνοτροφίας και τα συμβατικά σιτηρέσια. Οταν άλλοι ξεκινούν για περιορισμό των εντατικών εκμεταλλεύσεων και το μετασχηματισμό τους σε παραδοσιακές-βιολογικές εκμεταλλεύσεις, εμείς πρέπει απλά να διαφυλάξουμε τα πλεονεκτήματά μας. Η ασφάλεια των τροφίμων και η υγεία του καταναλωτή αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της αγροτικής μας πολιτικής’.

Διαβάστε επίσης