Διάλογος με τους γιατρούς του ΙΚΑ

Οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α. θα αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της συγκρότησης του συστήματος της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας, μετά από εξαντλητικό και ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, με στόχο την καθολική αξιοποίησή τους μέσα στο νέο σύστημα Υγείας.

Τα παραπάνω δήλωσαν σε κοινή δήλωσή τους ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσος Γιαννίτσης και ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος με αφορμή τη συνεχιζόμενη απεργία των γιατρών του Ι.Κ.Α.

Οι δύο υπουργοί επεσήμαναν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί προς τους πολίτες να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας το οποίο θα λειτουργεί με αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο προς όφελος τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι πολιτικές ηγεσίες των δύο Υπουργείων συνεργάζονται και το κοινό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα τεθεί υπόψη των εμπλεκομένων φορέων.

Διαβάστε επίσης