Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική κατά του αλκοόλ και του καπνίσματος

Την ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινοτικής στρατηγικής σε σχέση με το αλκοόλ και κατά των συνεπειών του καπνίσματος επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος στη συνεδρίαση των 15 υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Οπως τόνισε στην παρέμβασή του ο Ελληνας υπουργός η υιοθέτηση μιας κοινής στρατηγικής θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων.

Σημείωσε επίσης ότι απαιτείται ανάπτυξη λεπτών εργαλείων ανάλυσης των κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών της κατανάλωσης αλκοόλ και ταυτόχρονα συλλογή και ανάπτυξη συγκρίσιμων δεδομένων και μεθοδολογιών έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε τέλος, ότι οι παρεμβάσεις Υγείας και ιδίως η πολιτική για το αλκοόλ πρέπει να στηρίζονται σε μια σταθερή προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού με ακριβή στοιχεία καθώς και στήριξης των πολιτών, υπογραμμίζοντας το θεμελιώδη ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σ’ αυτόν τον τομέα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε επίσης με την παρουσία της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφήμιση και τη χορηγία των προϊόντων καπνού. Με τη νέα οδηγία η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού στον έντυπο Τύπο, το Ιντερνετ και τις ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς επίσης την απαγόρευση της χορηγίας εκδηλώσεων με διασυνοριακή διάσταση από εταιρίες που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού.

Διαβάστε επίσης