Κανένα κρούσμα της νόσου των τρελών αγελάδων στην χώρα μας

Κανένα κρούσμα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (BSE) δεν έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, σε άλλες τέσσερις χώρες – το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία.- δεν έχουν ανιχνευθεί κρούσματα BSE.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αποτελέσματα των ερευνών στηρίζονται πλέον επί του συνολικού ζωικού πληθυσμού βοοειδών άνω των 30 μηνών και όχι επί των ύποπτων ζώων. Ήδη στη χώρα μας έχουν γίνει 2.070 εξετάσεις υγιών και ύποπτων ζώων, χωρίς να έχει ευρεθεί κρούσμα BSE.

Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του Πίνακα εξετάσεων BSE στις 15 χώρες της Ε.Ε., χάρις στα σκληρά μέτρα τα οποία έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας το Δεκέμβριο του 2001, τα κρούσματα των άρρωστων ζώων φαίνεται να υποχωρούν και η κατάσταση να ελέγχεται. Έτσι επί 40,8 εκατ. βοοειδών και επί 1.445.673 εξετασθέντων ζώων μόνο 324 βοοειδή ευρέθησαν άρρωστα με BSE.

Παρά τη θετική εξέλιξη της ασθένειας, τα στοιχεία της οποίας παρουσίασε στους Υπουργούς Γεωργίας ο Επίτροπος Υγείας κ. David Byrne, τόσο ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτης όσο και άλλοι συνάδελφοί του υποστήριξαν την αυστηρή συνέχιση των μέτρων και εξετάσεων και την πλήρη απαγόρευση της χρήσης οστεοκρεατάλευρων όχι μόνο μέχρι τον Ιούλιο, αλλά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2001 με προοπτική (μετά από την αναμενόμενη έκθεση της επιστημονικής Επιτροπής) την οριστική απαγόρευσή τους.

Διαβάστε επίσης