Ο θυμός βλάπτει σοβαρά τις γυναίκες

Οι γυναίκες που δεν εξωτερικεύουν το θυμό και την κατάθλιψή τους, είναι πιο πιθανό να είναι παχύσαρκες και να παρουσιάζουν υψηλή χοληστερόλη, γεγονός που τις κάνει πιο ευάλωτες για την εμφάνιση καρδιακής νόσου. Αυτό είναι το συμπέρασμα Αμερικανικής μελέτης, που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh και δημοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου του περιοδικού ‘Psychosomatic Medicine’.

Στη μελέτη, 700 περίπου γυναίκες, μέσης ηλικίας με θωρακικό πόνο, εξετάστηκαν για την πιθανή συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρδιοπάθειας (υψηλή αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, κάπνισμα) και ψυχολογικών παραγόντων (κατάθλιψη, επιθετικότητα και θυμός).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες που παρουσίαζαν στοιχεία έντονης κατάθλιψης, είχαν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να καπνίζουν, σε σύγκριση με τις γυναίκες που είχαν χαμηλό σκορ ως προς την κατάθλιψη.

Ακόμη, οι γυναίκες που χαρακτηρίστηκαν με υψηλό σκορ επιθετικότητας, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα LDL (‘κακή’ χοληστερόλη) και χαμηλότερα επίπεδα HDL (‘καλή’ χοληστερόλη).

Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες που επιβαρύνουν ψυχολογικά τις γυναίκες και στους παράγοντες που προδιαθέτουν για αρτηριοσκλήρυνση και καρδιακή νόσο. Αυτό το γεγονός εξηγεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, την υψηλότερη επίπτωση επιπλοκών και θανάτου καρδιακής αιτιολογίας στις γυναίκες με ψυχολογική επιβάρυνση.

‘Τα ευρήματα αυτά, προσφέρουν τη δυνατότητα, μέσω της αλλαγής της ψυχολογικής στάσης, της μείωσης του κινδύνου καρδιακής πάθησης και παράλληλα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών των γυναικών’ υποστηρίζει ο Δρ. Thomas Rutledge, βασικός ερευνητής.

Διαβάστε επίσης