Το κάπνισμα στο χώρο εργασίας βλάπτει σοβαρά την υγεία

Οσοι μη καπνιστές εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχουν και καπνιστές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν μειωμένη αναπνευστική ικανότητα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Σκοτία και δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Occupational and Environmental Medicine.

Στην έρευνα συμμετείχαν 300 εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αφού κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με το περιβάλλον εργασίας τους, στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε τεστ μέτρησης της ικανότητας των πνευμόνων τους να εισπνέουν και να εκπνέουν αέρα.

Αφού συνυπολογίσθηκε ο ηλικιακός παράγοντας, διαπιστώθηκε ότι όσοι εργαζόντουσαν σε χώρους όπου υπήρχε καπνός τσιγάρων, είχαν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν μειωμένη αναπνευστική ικανότητα. Η μείωση αυτή μπορούσε να ήταν έως και 10% όταν τα επίπεδα καπνού στον περιβάλλοντα χώρο ήταν ιδιαίτερα υψηλά.

Η έρευνα αυτή ενισχύει τα επιχειρήματα των οργανώσεων εκείνων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να θεσπισθούν αυστηρότεροι κανονισμοί για το κάπνισμα στους χώρους εργασίας, καθώς δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος.

Διαβάστε επίσης