Επιτροπή για το ευρωπαϊκό φάρμακο

Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει το θέμα του ευρωπαϊκού φαρμάκου πρόκειται να δημιουργήσουν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέματα υγείας, υπουργοί ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ο διευθυντής της Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Europe, κ. C. Viehbacher και ο
J. Dehecq, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

Η επιτροπή σχεδιάζει να συναντηθεί τρεις φορές τους επόμενους 12 μήνες, με στόχο την εκτίμηση τρόπων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Σε ανακοίνωση της 27ης Μαρτίου, η ΕΕ αναφέρει ότι ο στόχος της επιτροπής είναι, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της προσοδοφόρας ανταλλαγής γνώσεων, η βελτίωση των όρων παραγωγής και διάθεσης του ευρωπαϊκού φαρμάκου.

Ο Erkki Liikanen, επίτροπος της ΕΕ για θέματα ενημέρωσης και επιχειρήσεων, πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι τα μέλη της επιτροπής θα συμφωνήσουν σε θέματα πολιτικής και ότι δεν θα χρειαστεί η ΕΕ να αναλάβει νομοθετική δράση.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής θα σταλούν στο πρόεδρο της ΕΕ κ Romano Prodi τον Απρίλιο του 2002.

Διαβάστε επίσης