ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αντιπροσωπεύει το 20% στο σύνολο των κακόηθων νεοπλασμάτων του πνεύμονα και παρουσιάζει ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά που τον διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους όγκους. Για αυτό το λόγο στην πράξη ο καρκίνος του πνεύμονα διακρίνεται στον μικροκυτταρικό και τον μη μικροκυτταρικό (που περιλαμβάνει όλους τους άλλους ιστολογικούς τύπους).

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται σε κεντρικότερες περιοχές του πνεύμονα, έχει μεγάλες διαστάσεις ήδη κατά τη στιγμή της διάγνωσης, δίνοντας εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις στο μεσοθωράκιο αλλά και σε απόμακρες περιοχές. Τα κύτταρα του όγκου πολύ συχνά εκκρίνουν ουσίες με ενδοκρινική δράση, προκαλώντας συχνά την εμφάνιση παρανεοπλασματικών συνδρόμων.

Επειδή σε περισσότερο από το 95% των περιπτώσεων η νόσος είναι εκτεταμένη κατά τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης, οι δυνατότητες χειρουργικής παρέμβασης είναι περιορισμένες και η νόσος αντιμετωπίζεται με συνδυασμένη χημειο/ακτινοθεραπεία.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση