Μέτρα για ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών

Μέτρα για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ενωση προτείνει η Ευρωβουλή με ψήφισμα που ενεκρίθη από την Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία (410 υπέρ, 73 κατά 21 αποχές). Τη σχετική έκθεση παρουσίασε ο Ελληνας ευρωβουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε οτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολήθηκε με το θέμα αρχής, για το εάν θα πρέπει ή όχι να χρησιμοποιείται η πυρηνική ενέργεια, διότι είναι της αρμοδιότητας των κρατών -μελών και όχι της Ενωσης. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει εμφαση στην ουσία του ζητήματος που είναι η ασφαλής μεταφορά ραδιενεργών υλικών και συνεπώς η πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ασφάλεια έχει την απόλυτη προτεραιότητα έναντι της οικονομικής απόδοσης του ανεφοδιασμού και η πυρηνική βιομηχανία οφείλει να τηρεί αυστηρά τους διεθνείς κανονισμούς περί μεταφορών.

Με το ψήφισμα ζητείται από την Επιτροπή να κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης σε ο,τι αφορά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών εντός της ΕΕ και στα σύνορά της, να αξιολογήσει την οικονομική και κοινωνική σκοπιμότητά τους, ιδίως από άποψη δημόσιας υγείας, και να καταλήξει στα μέσα που θα πρέπει να προταθούν για τον εξορθολογισμό αυτών των μεταφορών.

Ζητείται επίσης η εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας , τη χρήση δηλαδή της συντομότερης δυνατής απόστασης και αποφυγή στο μέτρο του δυνατού, των μεταφορών μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών. Προτείνεται επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η πλήρης εφαρμογή των διεθνών κανονισμών για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

Ζητείται τέλος, να ενημερώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διέλευση αυτοκινητοπομπών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών από το έδαφός τους ή από γειτονικά εδάφη, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία διαχειριστικά και κατεπείγοντα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης και της δημόσιας ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση