Γενική απογραφή πληθυσμού: Για να μετρηθούμε σωστά

Εκατόν πενήντα χιλιάδες ειδικά καταρτισμένοι απογραφείς θα επισκεφθούν την Κυριακή, 18 Μαρτίου, κάθε νοικοκυριό σε όλη τη χώρα για να καταγράψουν τον πληθυσμό και τις κατοικίες. Η απογραφή της 18ης Μαρτίου θα καλύψει το σύνολο των ατόμων που θα βρίσκονται στην Ελλάδα εκείνη την ημέρα και θα αφορά τόσο τους Ελληνες και τους αλλοδαπούς, όσο και τους μόνιμα ή προσωρινά διαμένοντες στη χώρα, οικονομικούς μετανάστες ακόμα και ταξιδιώτες.

Οι απογραφόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και συνεπώς όλοι έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν τα στοιχεία τους με ειλικρίνεια.

2. Εκτός από τον “πραγματικό πληθυσμό” η απογραφή θα εξακριβώσει και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε δήμου και κοινότητας και κάθε οικισμού που αποτελείται από άτομα που συνήθως διαμένουν σε αυτόν.

3. Κατά την ημέρα της απογραφής θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε κατοικία ένα τουλάχιστον υπεύθυνο άτομο που θα δώσει τα στοιχεία που αφορούν τον ίδιο αλλά και όλα τα άλλα μέλη του νοικοκυριού.

4. Ο μέσος χρόνος των ερωτήσεων και απαντήσεων κάθε απογραφής υπολογίζεται σε 15 λεπτά.
Εξαιρετική σημασία έχει για τους πολίτες η ενημέρωση σχετικά με το τί θα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με το έντυπο βασικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για κάθε ένα νοικοκυριό θα συμπληρώνεται ενα ερωτηματολόγιο. Αφού θα έχουν αναγραφεί όλα τα στοιχεία που αφορούν το δήμο ή την κοινότητα θα συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους πολίτες.

Μεταξύ των στοιχειων αυτών περιλαμβάνονται και τα εξής:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, υπεύθυνος του νοικοκυριού, τόπος μόνιμης κατοικίας, ποιάς χώρας είστε υπήκοος (Ελλάδος, άλλης χώρας, χωρίς υπηκοότητα), ποιού δήμου ή κοινότητας είστε δημότης. Επίσης θα ζητηθούν στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης (για όσους έχουν γεννηθεί πριν το 1995) τίτλοι σπουδών, ποιά ήταν η κύρια επαγγελματική ασχολία την προηγούμενη εβδομάδα απο την απογραφή, τον αριθμό των παιδιών κλπ..

Στα στοιχεία απογραφής νοικοκυριού θα αναγράφονται ο αριθμος των δωματίων, εάν πρόκειται για κανονική κατοικία ή όχι (εξοχικού ή δευτερεύουσα) συνολική επιφάνεια της κατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα, ποιές είναι οι ανέσεις της κατοικίας (εάν έχει κουζίνα, εάν διαθέτει ηλεκτρικό, εάν διαθέτει λουτρό, ποιό είναι το είδος θέρμανσης κλπ.).

Είναι σαφές οτι η ειλικρίνεια των στοιχείων είναι απαραίτητη τόσο για να υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να ασκηθεί η απαιτούμενη πολιτική σε θέματα που έχουν σχέση με την οικονομία και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική.

Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι τα στοιχεία αυτά που θα δοθούν είναι εμπιστευτικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στοιχεία που θα δοθούν από τα άτομα τα οποία βρίσκονται για διαφόρους λόγους στην Ελλάδα αλλά δεν είναι Ελληνες υπήκοοι.

Σύμφωνα πάντα με τις βασικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της απογραφής της 18ης Μαρτίου τα στοιχεία μετανάστευσης περιλαμβάνουν το έτος εγκατάστασης στην Ελλάδα , τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται στην Ελλάδα οι υπήκοοι άλλων χωρών και σε ποιά χώρα του εξωτερικού έμενε ο πολίτης άλλης χώρας πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Στους λόγους εγκατάστασης στην Ελλάδα μπορεί να δηλωθούν έως δύο απαντήσεις απο τα εξής ερωτήματα: βρίσκεστε στην Ελλάδα για εργασία, για επαναπατρισμό, για σπουδές, για επανένωση της οικογένειάς σας, για αναζήτηση ασύλου, είσαστε πρόσφυγας, άλλος λόγος.

Και εδώ τα στοιχεία που θα δοθούν είναι απολύτως εμπιστευτικά και κανείς δεν δικαιούται να τα χορηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες απογραφές πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κάθε μία δεκαετία.

Διαβάστε επίσης