Σχέδια δράσης 6 δις για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Σχέδια Δράσης που περιλαμβάνουν δέσμη μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων προκήρυξε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, μετανάστες, πρόσφυγες, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί και γενικά κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι στόχος των Σχεδίων Δράσης είναι η παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να προληφθεί το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία του για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις που έχουν άμεση σχέση με την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη δημοσιότητα, την ανάπτυξη δικτύων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση