Αρχίζει η απογραφή για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Αρχίζει τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου η απογραφή των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για το έτος 2002. Στην Αττική οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί θα προσέρχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και 15.30 μ.μ. – 18.00 μ.μ. στα γραφεία διανομής της Εργατικής Εστία: Αθηνών, Πειραιά, Περιστερίου, Ταύρου, Ελευσίνας, Χολαργού, Ν.Ιωνίας, Αργυρούπολης, και Αιγάλεω.

Δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2002 δικαιούνται όσοι έλαβαν δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2000 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 1999 ή μικτό το έτος 2001.

Στον δικαιούχο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2002 θα χορηγείται κατά την απογραφή του κάρτα δικαιούχου δελτίου κοινωνικού τουρισμού έτους 2002 και ενημερωτικό έντυπο με τα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο ο δικαιούχος θα προβαίνει σε κράτηση δωματίου αποστέλλοντας τη σχετική προκαταβολή.

Με το αντίγραφο της απόδειξης προκαταβολής, την κάρτα δικαιούχου και την αστυνομική ταυτότητα, ο δικαιούχος στη συνέχεια θα προσέρχεται στο γραφείο που απογράφηκε για να παραλάβει τα δελτία κοινωνικού τουρισμού που δικαιούται.

Με την απογραφή και την παραλαβή της κάρτας δικαιούχου δελτίου κοινωνικού τουρισμού ο απογραφόμενος δεν έχει δικαίωμα λήψης της παροχής αυτής κατά το επόμενο έτος 2003. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση κατά τη διαδικασία απογραφής είναι:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένα για το έτος 2001.
β) Αστυνομική ταυτότητα.
γ) Ασφαλιστικό βιβλιάριο ενσήμων με 100 ένσημα έτους 2001.
δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2001 ή φορολογικής δήλωσης.

Συνταξιούχοι

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένα για το έτος 2001.
β) Αστυνομική ταυτότητα.
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωση από τον συνταξιοδοτικό φορέα αναφορικά με τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας.
δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2001 ή πρωτότυπο και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Ατομα με ειδικές ανάγκες
Ασφαλισμένοι

α) Βιβλιάριο ασθενείας, ατομικό και οικογενειακό θεωρημένα για το έτος 2001.
β) Αστυνομική ταυτότητα.
γ) Γνωματεύσεις Α/βαθμίων, ή Β/θμίων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.
δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2001 ή φορολογικής δήλωσης.

Ανασφάλιστοι

α) Γνωματεύσεις Α/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών Φορέων, ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων, ή Μονάδων του ΕΣΥ, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.
β) Αστυνομική ταυτότητα.
γ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας 2001 ή φορολογικής δήλωσης (και των δύο συζύγων σε περίπτωση που έχουν διαφορετικό Α.Φ.Μ.)

Πολύτεκνοι

Οι πολύτεκνοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και που προστατεύουν τέσσερα παιδιά και άνω, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, ή τρία παιδιά, όταν ο προστατεύων αυτά τελεί σε χηρεία ή σε διάζευξη ή σε διάσταση, εφ’ όσον βαρύνεται με την επιμέλεια ή την διατροφή αυτών, θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τους εργαζομένους – συνταξιούχους.

Διαβάστε επίσης