Κύπρος: Κυκλοφορικό, καρκίνος, αναπνευστικό, κύριες αιτίες θανάτου

Οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, ο καρκίνος και οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος είναι οι κυριότερες αιτίες θανάτου του κυπριακού πληθυσμού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το 1997 58,9% των θανάτων οφείλονταν σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, 15,9% σε νεοπλάσματα , 13,4% σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και 11,8% σε άλλες αιτίες.

Τα οδικά δυστυχήματα , εξάλλου , αποτελούν άλλη μία αιτία θανάτου των Κυπρίων. Τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι από οδικά δυστυχήματα ανά 10.000 κατοίκους έχουν παραμείνει στα ίδια επίπεδα . Το 1997 ήταν 1,8% σε σχέση με 1,7% το 1980.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ ψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ε.Ε. Ειδικότερα , στην Κύπρο το 1996 η αναλογία ήταν 19,8 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με 11,5 στις χώρες της Ε.Ε.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκδοση Κοινωνικοί Δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Αν και οι υπηρεσίες βελτιώνονται, εντούτοις, ο ρυθμός είναι αργός. Χαρακτηριστικά, σχεδόν τρείς γιατροί (2,6) αναλογούσαν ανά 1000 κατοίκους το 1997 σε σχέση με 1,1 γιατρό το 1980.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας μειώθηκε από 15 θανάτους ανά 1000 γεννήσεις το 1975 σε 7 το 1998. Ωστόσο , το ποσοστό της Κύπρο παραμένει ελαφρώς ψηλότερο από αυτό της Ε.Ε. όπου το 1997 ήταν 8 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις σε σχέση με 5 θανάτους σε χώρες της Ε.Ε.

Εξάλλου, σταθερά αυξάνεται η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής των Κυπρίων. Το 1976-77 το προσδοκώμενο όριο του ισχυρού φύλου ήταν 72 χρόνια και το 1996-97 έφτασε στα 75 χρόνια. Αντίθετα, για το ασθενές φύλο ήταν 75 και 80 χρόνια αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης