Οnline ιατρικές υπηρεσίες θέλουν οι χρήστες του διαδικτύου

Η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα απευθείας online πρόσβασης με τους γιατρούς της, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η λήψη ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της νοσηλευτικής συμβουλής καθώς και τη λήψη των αποτελεσμάτων των διαφόρων εργαστηριακών εξετάσεων, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, που επιχορηγήθηκε από βιομηχανία ιατρικού διαχειριστικού λογισμικού. Περίπου τα τρία τέταρτα σε σύνολο 1.000 χρηστών, που ερωτήθηκαν από την εταιρία Harris Interactive research, δήλωσαν ότι θα αναζητούσαν ιατρικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο για την καταπολέμηση μίας χρόνιας ασθένειας, εάν ήταν διαθέσιμη τέτοιου είδους πληροφορία. Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεών τους, καθώς και να έχουν online ενημέρωση από τους γιατρούς τους, ώστε εκείνοι να τους υπενθυμίζουν ότι πρέπει να διενεργήσουν κάποιες τακτικές εξετάσεις ή εμβόλια, όπως γρίππης, καθώς και άλλα παρόμοια θέματα.

Βέβαια ακόμα οι χρήστες δεν έχουν εγκλιματιστεί πλήρως με την ιδέα της άμεσης online πρόσβασης με τις ιατρικές υπηρεσίες και έτσι από το σύνολο των ερωτηθέντων οι 7-8 στους 10 δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να κλείσουν ένα ραντεβού τηλεφωνικά, ενώ μόλις 3 στους 10 δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν το διαδίκτυο για αυτό. Επίσης οι ασθενείς δήλωσαν ότι θεωρούν πιο πιθανό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για να λάβουν μία συνταγή ή να καταβάλουν τη σχετική αμοιβή για παρεχόμενες προς αυτούς ιατρικές υπηρεσίες. ‘Το διαδίκτυο δεν είναι το ουσιώδες στοιχείο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι επιθυμούν να έχουν επιλογή’, σύμφωνα με τον διευθυντή της ARiA Marketing, Inc, που διενήργησε την έρευνα. Πολλοί γιατροί εξάλλου δεν δείχνουν να ενθουσιάζονται από την ιδέα πως θα είναι διαθέσιμοι στους ασθενείς online. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι οι γιατροί θεωρούν ότι τα καθημερινά και τακτικά e-mails ασθενών θα ελαττώνουν το διαθέσιμο χρόνο τους, που πιστεύουν ότι πρέπει να αφιερώνουν στη περίθαλψη ασθενών, με τους οποίους έχουν προσωπική και φυσική επαφή. Πολλοί γιατροί ήταν σκεπτικοί, καθώς θεωρούν ότι κάτι ανάλογο θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση της σχέσης ανάμεσα στον παραδοσιακό γιατρό και τον ασθενή.

Διαβάστε επίσης