Χωρίς κρατική υποστήριξη οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για φοιτητές

Η απουσία κρατικής ή και μόνιμης ενδο-πανεπιστημιακής στήριξης προς την πλειονότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους φοιτητές, οι οποίες λειτουργούν κυρίως χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων μελών ΔΕΠ και των συνεργατών τους, αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα των υπηρεσιών αυτών.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, οι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποφάσισαν την ανά εξάμηνο ή έτος συνάντηση τους με στόχο τον συντονισμό της δράσης τους, καθώς και την ανάληψη κοινής δράσης προς την Πολιτεία με σκοπό τη θεσμοθέτηση της λειτουργίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τον συντονισμό της δράσης αυτής ανέλαβε ο Αντιπρύτανης και Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γ. Διακογιάννης.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά την διάρκεια της ημερίδα με θέμα: “Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας νέων: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Φοιτητές”, που διοργανώθηκε από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τελούσε υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής για το Έτος Ψυχικής Υγείας 2001.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 22 εκπρόσωποι των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Φοιτητές από 7 Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ενώ περίπου 450 άτομα (ειδικοί διαφόρων κλάδων και φοιτητές) παρακολούθησαν τις εργασίες της.

Η Ημερίδα ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος, οι καθηγητές κ. Η. Μπεζεβέγκης, Κ. Ναυρίδης και Α. Καλαντζή-Αζίζι παρουσίασαν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών καθώς και εμπειρίες από τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσίασαν την εμπειρία και τις μέχρι τώρα δραστηριότητες και τα προγράμματά τους εκπρόσωποι των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του ΤΕΙ Αθηνών, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του Γραφείου Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο τρίτο μέρος, επιστήμονες προερχόμενοι από τις προαναφερθείσες συμβουλευτικές υπηρεσίες φοιτητών παρουσίασαν συγκεκριμένα ερευνητικά και παρεμβατικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τους.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση