Η ακοή επηρεάζει την όραση!

Οταν πολλαπλά ακουστικά ερεθίσματα συνδυάζονται με ένα μεμονωμένο οπτικό ερέθισμα, τότε ο εγκέφαλος μπορεί να υποστεί σύγχυση και να πληροφορήσει τον οργανισμό ότι δεν βλέπει μόνο μία οπτική εικόνα αλλά περισσότερες. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν Αμερικανοί ερευνητές. Συγκεκριμένα ο Δρ. Ladan Shams του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια στην Pasadena ανέφερε ότι ‘Η κοινή σκέψη όλων μέχρι σήμερα ήταν ότι η όραση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Επίσης είναι γνωστό ότι η εισαγωγή οπτικών δεδομένων μπορεί να τροποποιήσει μηνύματα,που προέρχονται από άλλες αισθήσεις όπως εκείνες της αφής ή της ακοής. Αυτή η έρευνα αποδεικνύει ότι και η ακοή μπορεί να επηρεάσει και να διαφοροποιήσει την οπτική αντίληψη.’ Ο Δρ. Shams και οι συνεργάτες του υπέβαλαν τους συμμετέχοντες στην έρευνα σε ένα τέστ, κατά τη διάρκεια του οποίου συνδύαζαν ακουστικούς τόνους με λάμψεις, που εμφανίζονταν σε μία οθόνη. Από τα τεστ αυτά προέκυψε ότι, όταν οι συμμετέχοντες άκουγαν πολλαπλούς ακουστικούς τόνους, τότε εσφαλμένα κατέγραφαν ότι είχαν δει στην οθόνη περισσότερες από μία λάμψεις. Το αξιοπερίεργο δε είναι ότι ακόμα και όταν εκείνοι γνώριζαν ότι στην οθόνη εμφανίστηκε μόνο μία λάμψη, ανέφεραν ότι είχαν δει περισσότερες από μία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου του Nature.

‘Αυτό σημαίνει ότι η ψευδαίσθηση, που δημιουργείται είναι πολύ έντονη και ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και αντιλήψεις είναι πολύ επικρατέστερη από ότι νομίζαμε μέχρι σήμερα’, δήλωσε ο Δρ. Shams. ‘Παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις προκαλέσαμε στο μυαλό μία τέτοια σύγχυση, ώστε να θεωρεί ότι βλέπει περισσότερες από μία εικόνες, ωστόσο πιστεύουμε ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα συστήματα της όρασης και της ακοής, αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσπαθεί να ενσωματώσει και να ενοποιήσει όλο και περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσει τη γενικότερη αξιοπιστία των δεδομένων.’

Ο Δρ. Shams δήλωσε έκπληξη για το γεγονός ότι η οπτική αντίληψη φαίνεται ότι επηρεάζεται τόσο εύκολα, καθώς οι άνθρωποι πάντα βασίζονται περισσότερο στην αντίληψη που λαμβάνουν με την όραση, παρά σε εκείνη που λαμβάνουν από τη χρήση των άλλων αισθήσεων, σε αντίθεση με ορισμένα ζώα, τα οποία βασίζονται περισσότερο στην όσφρηση ή στην ακοή. Τέλος όπως ανέφεραν οι ερευνητές, σύμφωνα με άλλη έρευνα, προέκυψε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εγκεφάλου είναι αφιερωμένο σε αυτές τις βασικές αισθήσεις και ότι οι αλληλεπιδράσεις, που υφίστανται μεταξύ των αισθήσεων κατά τη διαδικασία λήψεως και επεξεργασίας των εξωτερικών ερεθισμάτων είναι θεμελιώδεις.

Διαβάστε επίσης