Νέα κριτήρια για τη λίστα φαρμάκων

Σε αναθεώρηση της υπάρχουσας λίστας των συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα προβεί η Επιτροπή Αξιολόγησης και είναι πιθανό το ενδεχόμενο ορισμένα φάρμακα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στη λίστα, να τεθούν εκτός αυτής. Ταυτόχρονα υιοθετούνται καινούρια κριτήρια για την υπαγωγή και ένταξη ενός φαρμάκου σε αυτή, τα οποία θα ισχύσουν από την πρώτη μέρα του νέου έτους. Επιπλέον προβλέπεται ο θεσμός των εισηγητών. Πρόκειται για ένα θεσμό που προβλέπει δύο εισηγητές ειδικούς στην φαρμακολογία, οι οποίοι θα ετοιμάζουν λεπτομερείς εκθέσεις για κάθε εξεταζόμενο φάρμακο. Ο ρόλος τους θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, αφού θα πρέπει να ‘τεκμηριώνουν’ επιστημονικά τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Επίσης, οι συνταγές με τα λεγόμενα ‘αναντικατάστατα’ φάρμακα που είναι εκτός λίστας, θα θεωρούνται και από ελεγκτή, ενώ τα κριτήρια είναι μέχρι στιγμής άγνωστα και θα γνωστοποιηθούν ύστερα από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν προς όλους τους ελεγκτές. Τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν πλέον το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιο φάρμακο θα απορρίψουν και πιο όχι, χρησιμοποιώντας και ανάλογους χαρακτηρισμούς όπως ‘σημαντικό’, ‘μέτριο’ ή ‘ασήμαντο’.

Διαβάστε επίσης