ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι γενικά μία παθολογική διάταση του αυλού της αορτής που αφορά σε ένα ή περισσότερα τμήματα του αγγείου.

Παθογένεια

Το ανεύρυσμα αναλόγως της εντόπισής του μπορεί να είναι διαφορετικής αιτιολογίας. Για τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής (το τμήμα της αορτής από την καρδιά έως το διάφραγμα) συχνότερα αιτία είναι : η κυστική νέκρωση (μία διαταρραχή στο μέσο χιτώνα του τοιχώματος της αορτής) συχνά σε συνδυασμό με σύνδρομο Marfan, η αθηροσκλήρωση ή αρτηριϊτιδα από λοίμωξη ή αυτοάνοσο νόσημα και ο διαχωρισμός (αυτόματος ή από τραύμα) που δημιουργεί διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής. Για τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής τα συχνότερα αίτια είναι η θηροσκλήρυνση και η υπέρταση.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Εδώ θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο αληθές ανεύρυσμα και το διαχωριστικό ανεύρυσμα. Στο μεν πρώτο υπάρχει διάταση του αυλού της αορτής ενώ στο δεύτερο η διάμετρος του αυλού παραμένει σταθερή αλλά το τοίχωμα της αορτής «σκίζεται» κατά μήκος δημιουργώντας έναν δεύτερο ψευδοαυλό μέσα στο τοίχωμα της αορτής.

Κλινική εικόνα

Ενα ανεύρυσμα μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικό (ιδίως αυτά της κοιλιακής αορτής). Συνήθως όμως εκδηλώνεται με πόνο στην κοιλιά ή το στήθος που αντανακλά και στην πλάτη. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που ποικίλλουν ανάλογα με την εντόπιση του ανευρύσματος. Οταν δηλαδή, το ανεύρυσμα επεκτείνεται έως την έκφυση ενός αγγείου από την αορτή τότε αποφράσσει το αγγείο αυτό και έτσι μπορεί να παρουσιαστεί με στηθάγχη αν το ανεύρυσμα «πιάνει» τα στεφανιαία αγγεία, νεφρική ανεπάρκεια με ολιγουρία-ανουρία αν «πιάνει» τις νεφρικές αρτηρίες με εικόνα εμβολής των κάτω άκρων αν πιάνει τις λαγονιες αρτηρίες κλπ.

Τέλος το ανεύρυσμα μπορεί να παρουσιαστεί μέσω των επιπλοκών του που είναι καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό, εγκεφαλικό επεισόδιο, σύνδρομο άνω κοίλης, οξεία δύσπνοια με αιμόπτυση, δυσφαγία κ.α.

Διάγνωση

Η διάγνωση πιθανολογείται από την κλινική συμπτωματολογία, αλλά επισήμως τεκμηριώνεται με απεικονιστικές μεθόδους δηλαδή αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, ψηφιακή αορτογραφία, triplex (υπερηχογράφημα) αγγείων και τέλος με το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα για τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής.

Αντιμετώπιση

Εαν δεν ραγεί στην οξεία φάση του ή δεν προκαλέσει άλλη επιπλοκή το ανεύρυσμα παρακολουθείται με διαδοχικές αξονικές τομογραφίες. Εαν διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης εως 0.55 cm/έτος τότε δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας και επείγουσες χειρουργικής αντιμετώπισης. Εάν όμως αυξάνεται γρηγορότερα ή εάν πάνω από 4-5cm για την κοιλιακή αορτή και πάνω από 6cm για την θωρακική αορτή, τότε η μόνη αντιμετώπιση είναι η χειρουργική διόρθωση ή αντικατάσταση του αυλού με συνθετικό υλικό.

Στην συντηρητική θεραπεία συνιστάται κυρίως ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ιδίως με την χρήση των β-αποκλειστών. Τελευταία χρησιμοποιούνται ενίοτε ειδικά stents τα οποία τοποθετούνται μέσα στον αυλό της αορτής και αποτελούν πλέον αυτά τον αυλό του αγγείου.

Διαβάστε επίσης