ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η βαλβιδοπάθεια κατά την οποία υπάρχει παλινδρόμηση αίματος κατά την διαστολή από την αορτή προς την αριστερά κοιλία.

Παθογένεια

Η Α.Α. προκαλείται από παθήσεις της βαλβίδος (ρευματικός πυρετός, ενδοκαρδίτιδα, τραύμα) και από παθήσεις της ανιούσης αορτής (εκφυλιστική διάταση, νέκρωση μέσου χιτώνα, διαχωριστικό ανεύρυσμα, σύφιλη, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα).

Κλινική εικόνα

Η Α.Α. (εκτός αν είναι οξεία όπως σε περιπτώσεις τραύματος ή ενδοκαρδίτιδος) διαδράμει μία μακροχρόνια ασυμπτωματική πορεία. Τα συνήθη ενοχλήματα είναι δύσπνοια προσπαθείας, παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια, στηθάγχη (σπανιότερα),ενώ αν εμφανιστούν έκτακτες συστολές, αυτές γίνονται έντονα αντιληπτές από τον ασθενή.

Διάγνωση

Η υποψία τίθεται από την ακρόαση της καρδιάς (χαρακτηριστικό φύσημα), την ψηλάφηση του σφυγμού και την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της συστολικής και της διαστολικής πίεσης). Από το ΗΚΓ και την ακτινογραφία θώρακος υπάρχουν έμμεσα ευρήματα, τα οποία κυρίως συνηγορούν για μία μεγάλη καρδιά, ενώ η διάγνωση της νόσου καθώς και ο καθορισμός της βαρύτητάς της και της αιτολογίας της γίνεται με το υπερηχογράφημα καρδιάς.

Αντιμετώπιση

Ολοι οι ασθενείς με Α.Α. πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη άλατος και πρέπει να παρακολουθούνται κλινικά και υπερηχογραφικά κάθε 1-2 έτη (ανάλογα με την περίπτωση) και να λαμβάνουν αντιβιοτική προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα (πριν από χειρουργικές επεμβάσεις και οδοντιατρικές πράξεις). Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η διαστολική υπέρταση και οι αρρυθμίες ενώ συχνά χρησιμοποιούνται διουρητικά και δακτυλίτιδα. Σε περιπτώσεις σοβαρής Α.Α. και μάλιστα πριν αυτή γίνει συμπτωματική ενδείκνυται η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδος.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η μικρού βαθμού Α.Α. δεν επηρεάζει την πρόγνωση του ασθενούς. Αντίθετα η σοβαρού βαθμού Α.Α μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια η οποία μάλιστα δεν βελτιώνεται σημαντικά ακόμα και με την αντικατάσταση της βαλβίδος, λόγω πρόκλησης μη αναστρέψιμης βλάβης στην καρδιά.

Διαβάστε επίσης