Οι καθηγητές Ιατρικής στον υπουργό Παιδείας

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου, τον οποίο και θεωρούν αποκλειστικά αρμόδιο για τις εργασιακές τους σχέσεις, εξέφρασαν τις έντονες διαφωνίες τους σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλου. Οι πανεπιστημιακοί γιατροί τονίζουν στην επιστολή τους ότι καμιά αλλαγή δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους της, αν δεν ληφθούν υπόψη οι τρεις βασικοί παράγοντες τους οποίους εκθέτουν με την επιστολή τους.

Ο πρώτος παράγοντας αφορά την απόφαση του κ. Παπαδόπουλου για την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των μελών του ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό), αλλά και των γιατρών του ΕΣΥ. Οπως αναφέρουν, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να πετύχει αυτός ο θεσμός, απαιτείται μια τελείως διαφορετική οργάνωση των νοσοκομείων, σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, γεγονός το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στο νομοσχέδιο.

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τον χρόνο παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία, ο οποίος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, κάτι για το οποίο όχι μόνο δεν προβλέπεται τίποτα στο νομοσχέδιο, αλλά αντίθετα, οι προτάσεις του υπουργείου οδηγούν στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Τέλος οι καθηγητές εκφράζουν την επιφυλακτικότητα τους σχετικά με την καθιέρωση του κλινικού καθηγητού του ΕΣΥ, καθώς η εφαρμογή αυτού του θεσμού απαιτεί μεγάλη προσοχή.

Διαβάστε επίσης