Μηνύματα – σοκ στα πακέτα των τσιγάρων

Μηνύματα όπως ότι το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει έναν αργό και επώδυνο θάνατο ή ότι μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης και τα οποία σκοπό θα έχουν να σοκάρουν τον καταναλωτή, προτείνει να αναγράφονται στα πακέτα των τσιγάρων το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών. Το παραπάνω μέτρο περιλαμβάνεται σε μια δέσμη προτάσεων που επεξεργάστηκαν τα δύο αυτά Ευρωπαϊκά όργανα, με σκοπό την υιοθέτηση ακόμα αυστηρότερων ρυθμίσεων για την εμπορία των προϊόντων καπνού.

Ενα άλλο μέτρο που προτείνει το κοινοβούλιο είναι τα μυνήματα αυτά να καταλαμβάνουν το 30% του πακέτου για όλες τις χώρες εκτός από εκείνες που έχουν δύο ή τρεις επίσημες γλώσσες, οπότε και στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταλαμβάνεται το 32% και 35% του πακέτου αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο όμως διαφωνεί το Συμβούλιο της ΕΕ το οποίο προτείνει ως ελαχίστη επιφάνεια το 25% του πακέτου σε όλες τις χώρες, ενώ για τις χώρες που έχουν δύο ή τρεις επίσημες γλώσσες το 27% και το 30% του πακέτου αντίστοιχα.

Τέλος η ρύθμιση, βάσει της οποίας ζητείται η εξαίρεση της Ελλάδας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 (οδηγία 90/239/ΕΟΚ), απο τις διατάξεις γιά τη μεγίστη περιεκτικότητα σε πίσσα, παραμένει αμετάβλητη. Ετσι εως τις 31 Δεκεμβρίου του 2006 για τα τσιγάρα που κατασκευάζονται και πωλούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, η οριακή τιμή σε πίσσα είναι 12 μικρογραμμάρια.

Διαβάστε επίσης