Υποστήριξη για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Σημαντική εισήγηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορούσε τα αναγκαία υποστηρικτικά πλαίσια για φοιτητές με ειδικές ανάγκες έγινε στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνέδριου με θέμα “Διαφορετικότητα και Ισότητα στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της Συμβουλευτικής”. Συγκεκριμένα η καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας κ. Α. Καλαντζή Αζίζι, επεσήμανε στην εισήγηση της, την αναγκαιότητα αλλαγής του νομικού καθεστώτος εισαγωγής άτόμων με ειδικές ανάγκες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, την θεσμοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και την δημιουργία Ειδικού Γραφείου για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες στο Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη αναφέρθηκε στην δεκάχρονη εμπειρία του Συμβουλευτικού Κέντρου σε αντίστοιχα θέματα, καθώς και στο πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα υποστήριξης κωφών φοιτητών στην Ελλάδα που έκανε το κέντρο και που τα αποτελέσματα του χρησιμοποιήθηκαν και για άλλες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ αποτέλεσε δίαυλο μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ευρώπη στην ελληνική πραγματικότητα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π), επιστημονικό σωματείο με 950 μέλη, όπως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Καθηγητές.

Διαβάστε επίσης