Προσβασιμότητα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 2004

Με θέμα την προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής για τα άτομα με αναπηρία συνεδρίασε στα γραφεία του ”Αθήνα 2004” η Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Το σχέδιο για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία παρουσιάζει σχετική καθυστέρηση, όπως έχουν επισημάνει και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς μέχρι σήμερα η πόλη της Αθήνας δεν έχει παρά ελάχιστες υποδομές.

Κοινή διαπίστωση των μελών της Επιτροπής είναι ότι κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των υπαρχόντων κανονισμών με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε όλα τα δημόσια κτίρια, τα ξενοδοχεία, οι αρχαιολογικοί και γενικότερα οι δημόσιοι χώροι, να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλες τις ομάδες πληθυσμού με κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες.

Σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπονται σε Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει εκπονήσει ο ”Αθήνα 2004” από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων. Επόμενο αναγκαίο βήμα, είναι η ευρεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν υποδειχθεί ανά υπουργείο από την Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία έχει συγκροτηθεί και στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπουργείων.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει στις 18 Απριλίου με θέμα τη χωροθέτηση των 18 Παραολυμπιακών αθλημάτων και το αγωνιστικό πρόγραμμα των 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων.

Διαβάστε επίσης