Ερευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πραγματοποιήσει η ΕΣΥΕ

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) θα πραγματοποιήσει στο β’ τρίμηνο του 2002 ειδική δειγματοληπτική έρευνα, σε 30.000 νοικοκυριά της χώρας, η οποία θα αφορά τα άτομα που έχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

Μέρος αυτών των στατιστικών στοιχείων εμπίπτει στις απαιτήσεις της Eurostat, το σύνολο τους όμως θα ικανοποιήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξακριβωθεί η κατάσταση απασχόλησης των ατόμων αυτών, καθώς και οι συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας τους.

Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας θα συνεργαστεί με το υπουργείο Υγείας καθώς με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Διαβάστε επίσης