Συμβίωση με …επικίνδυνα μικρόβια

Αν νομίζετε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι στείρος μικροβίων, κάνετε λάθος! Μεγάλος αριθμός ανθρώπων μεταφέρει επάνω του βακτήρια, όπως αυτό της μηνιγγίτιδας. Το γεγονός αυτό ήταν ήδη γνωστό στους επιστήμονες, αλλά είναι πιθανό ότι είχε σημαντικά υποτιμηθεί εκ μέρους τους, ο πραγματικός αριθμός και η αληθινή αναλογία του πληθυσμού, που μεταφέρει το βακτήριο της μηνιγγίτιδας, στη μύτη ή στο λαιμό του. Ο εσφαλμένος αυτός υπολογισμός οφείλεται στη συνήθη μέθοδο ανίχνευσης του βακτηριδίου, που ακολουθούσαν οι επιστήμονες, η οποία στηριζόταν στη λήψη δειγμάτων από το πίσω μέρος του λαιμού, μία μέθοδος, η οποία πλέον θα θεωρηθεί μάλλον αναξιόπιστη. Σύμφωνα με τους προηγούμενους υπολογισμούς, ένας στους δέκα ανθρώπους μεταφέρει επάνω του το βακτήριο της μηνιγγίτιδος. Βέβαια, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών, το βακτήριο επιβιώνει ανενεργό, χωρίς ποτέ να επιφέρει τη νόσο.

Οι ερευνητές έλαβαν δείγματα από τις αμυγδαλές 32 ασθενών, ηλικίας, μεταξύ 2 και 36 ετών, προκειμένου να διενεργήσουν τη συνήθη εξέταση για την ανίχνευση του βακτηρίου της μηνιγγίτιδας. Επίσης έλαβαν και ιστό από τις αμυγδαλές, προκειμένου να διενεργήσουν μία πιο ακριβή εργαστηριακή εξέταση.

Τα αποτελέσματα από την έρευνα των δειγμάτων με τη συνήθη μέθοδο ανίχνευσαν την ύπαρξη του βακτηριδίου σε ποσοστό μόλις 10% των περιπτώσεων, ενώ τα αποτελέσματα από την πιο ακριβή εργαστηριακή εξέταση ανίχνευσαν την ύπαρξη αυτού του βακτηρίου σε ποσοστό 45%. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι πραγματικός αριθμός των ατόμων, που φέρουν επάνω τους το βακτήριο αυτό είναι πάνω από 4 φορές μεγαλύτερος, από ότι πίστευαν μέχρι σήμερα οι ερευνητές. Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ερευνών για τη Μηνιγγίτιδα δήλωσε ότι μέχρι πρότινος, υπήρχε η αντίληψη ότι μόλις ένα ποσοστό του 10% του πληθυσμού έφερε αυτό το βακτήριο, το οποίο βέβαια, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, είναι ακίνδυνο. Τόνισε δε ότι το γεγονός ότι ο πραγματικός αριθμός των ατόμων, που μεταφέρουν το βακτήριο αυτό, είναι τελικά πολύ μεγαλύτερος, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται, ούτε και πρέπει να συνδέεται με ανάλογη αύξηση των κρουσμάτων της μηνιγγίτιδας. Ένα ερώτημα ωστόσο που προέκυψε σε αυτή τη μελέτη είναι εάν υπάρχει μεγαλύτερη προδιάθεση να μεταφέρουν επάνω τους το βακτήριο αυτό, σε εκείνους τους ανθρώπους, που έχουν ερεθισμένες αμυγδαλές, οι οποίες χρήζουν χειρουργικής αφαιρέσεως.

Διαβάστε επίσης