Στη Βουλή τα μέτρα για τον έλεγχο των βοείων κρεάτων

O Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης και ο Υφυπουργός κ. Φώτης Χατζημιχάλης προέβησαν σε εκτενή ενημέρωση της Επιτροπής Αποτίμησης Τεχνολογίας, στη Βουλή, σχετικά με την εφαρμογή απόφασης, που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των Καν. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Τίτλος ΙΙ) και 1825/2000 της Επιτροπής, όσον αφορά στην επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας. Ιδιαίτερα τόνισαν ότι τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν τον έλεγχο σε όλα τα στάδια, από το στάβλο έως το τραπέζι του καταναλωτή, καθώς η ταυτότητα του ζώου θα συνοδεύει τα προϊόντα του, μέχρι τον τελικό αγοραστή.

Η επισήμανση του βοείου κρέατος, η οποία είναι υποχρεωτική για τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων και των κρεοπωλών, μέχρι 31.12.2001, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Τον αριθμό αναγνώρισης (αριθμός ενωτίου) από το οποίο προέρχεται το βόειο κρέας ή τον αριθμό αναγνώρισης ομάδας ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.
2. Τον κωδικό του σφαγείου στο οποίο εσφάγη το ζώο και το κράτος-μέλος ή την τρίτη χώρα όπου βρίσκεται το σφαγείο.
3. Επιπλέον εφόσον πρόκειται για τεμαχισμένο κρέας τον αριθμό έγκρισης της μονάδας τεμαχισμού στην οποία έγινε ο τεμαχισμός.
4. Όλες οι ενδείξεις θα αναγράφονται στα σφαγεία στα συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων και θα συνοδεύουν τα σφάγια ή τμήματα αυτών σε όλα τα στάδια εμπορίας.

Σε όλα τα σημεία πώλησης του βοείου κρέατος πρέπει να υπάρχει ετικέτα σε κάθε τεμάχιο ή τεμάχια κρέατος χωριστά ή στο υλικό συσκευασίας. Στις περιπτώσεις μη συσκευασμένου κρέατος οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να είναι έγγραφες και ευδιάκριτες στο σημείο πώλησης για τον καταναλωτή.

Όσον αφορά στον κιμά βοείου κρέατος, θα αναγράφονται υποχρεωτικά στην ετικέτα οι παρακάτω ενδείξεις:

1.Ο αριθμός αναγνώρισης (αριθμός ενωτίου) του ζώου από το οποίο προέρχεται ο κιμάς ή ο αριθμός αναγνώρισης της ομάδας ζώων από τα οποία προέρχεται ο κιμάς.
2. Ο αριθμός του σφαγείου, στο οποίο εσφάγη το ζώο και το κράτος-μέλος ή η τρίτη χώρα, όπου βρίσκεται το σφαγείο.
3. Το όνομα του κράτους- μέλους ή της τρίτης χώρας που παρασκευάζεται (κόβεται) ο κιμάς και η χώρα καταγωγής, όταν αυτό δε συμπίπτει με αυτό της παρασκευής.

Για το βόειο κρέας προέλευσης τρίτων χωρών, για το οποίο δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, μετά από έγκριση της Επιτροπής των ΕΚ, θα αναγράφεται η ένδειξη:
Καταγωγή: Χώρα εκτός ΕΕ- Χώρα σφαγής.

Με την έναρξη της δεύτερης φάσης από 1.1.2002, στην ετικέτα του βοείου θα πρέπει να αναγράφονται και στοιχεία σχετικά με τον τόπο προέλευσης και εκτροφής του ζώου.
Το βόειο κρέας είναι πλέον καταγεγραμμένο και επισημασμένο εντός της ΕΕ, από τον παραγωγή μέχρι τα σημεία πώλησης. Το σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος και του κιμά από βόειο κρέας επιτρέπει να εντοπίσουμε κάθε στιγμή την προέλευση του κρέατος, που αγοράζει ο καταναλωτής. Στην περίπτωση ύπαρξης κάποιου προβλήματος όπως αυτό της B.S.E., η πηγή του προβλήματος μπορεί να εντοπιστεί άμεσα και ταχύτατα και να ληφθούν έτσι όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση απομάκρυνση ύποπτου κρέατος ή κιμά από την αγορά.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα διεξάγουν ελέγχους σε όλα τα στάδια εμπορίας και πώλησης για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

1. Σε περίπτωση μη τήρησης του συστήματος επισήμανσης, επιβάλλεται απομάκρυνση του κρέατος, έως ότου σημανθεί. Αν η εκ νέου επισήμανση είναι αδύνατη, αποστέλλεται για μεταποίηση σε προϊόντα με βάση το κρέας.
2. Σε επανάληψη της παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 10 εκατομύρια.
3. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής, καθώς και σε περιπτώσεις αρνήσεων ελέγχου, παρεμπόδισης ή χορήγησης παραπλανητικών πληροφορίών, επιβάλλεται πρόστιμο έως 5 εκατομύρια.

Στη διάθεση του καταναλωτή, στην ετικέτα στα σημεία πώλησης, τίθενται πλέον βασικές πληροφορίες για το κρέας που προμηθεύεται, όπως ο αριθμός του ενωτίου του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. Τα δύο πρώτα στοιχεία του αριθμού είναι τα αρχικά της χώρας που γεννήθηκε το ζώο π.χ. EL=Ελλάδα, BE=Βέλγιο, FR=Γαλλία κλπ. Είναι βέβαιο πλέον ότι το βόειο κρέας είναι καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση