Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διατροφής

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διατροφής παρουσίασε με πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπηρεσία αυτή θα λειτουργεί ως το βασικό όργανο της ευρύτερης πολιτικής για την ασφάλεια της διατροφής από το ‘αγρόκτημα στο τραπέζι’ και στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των πολιτών, εγγυώντας την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο κ. Ντέιβιντ Μπιρν, επίτροπος αρμόδιος για θέματα Υγείας και προστασίας του Καταναλωτή, δήλωσε ότι ‘Η ασφάλεια είναι το πιό σημαντικό συστατικό της διατροφής μας’ και διευκρίνησε ότι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διατροφής θα συμμετέχουν επιστήμονες με άποψη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και θα καλούνται να εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους. Επίσης με την υπηρεσία αυτή θα υπάρξει ένα σύστημα άμεσης ενημέρωσης-ειδοποίησης των καταναλωτών, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα αυτή υπηρεσία θα έχει όλα τα αναγκαία μέσα για να λειτουργήσει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τον κ. Μπιρν η υπηρεσία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στα τέλη του 2002 ή στις αρχές του 2003. Ο αριθμός των ειδικών, που θα εργάζονται για αυτή στα πρώτα τρία χρόνια ανέρχεται σε 250, ενώ ο προϋπολογισμός της υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση